Vi er specialister i kloakarbejde

Bornholms Kloakservice har mangeårig erfaring i faget og udfører alt arbejde inden for kloakområdet. Uanset opgavetype har vi en ekspert.

Døgnvagt i forbindelse med akut tømning/rensning

Har du behov for en akut tømning eller rensning kan du bestille dette ved at kontakte Bornholms Kloakservice på tlf. 5695 9105.

Tømningsordning

Alt efter forbrug og størrelse af din tank og hvilken status din bolig har, vil du få tømt 1 gang årligt eller 1 gang hvert andet år.

Når det er ved at være tid til tømning igen, får du en advisering via sms en lille uges tid før vi kommer. I den angivne periode, skal du sørge for at dækslet er frigravet, og at dækslet er let tilgængeligt, løsnet, og synligt.

Du skal sikre dig at adgangsforhold m.m. jfr. regulativ for kontrol og tømning af septiktanke (bundfældningstanke) i Bornholms Regionskommune er opfyldt. Se regulativet her

Tømningsplan

Hent den her

 

Stoppet kloak

Der er som regel ingen tvivl når først kloakken er stoppet. Det kan f.eks. være ved følgende forhold:

  • Ved vaske og gulvafløb vil de første tegn typisk være at afløbene begynder at 'klukke'
  • Det tager længere tid at tømme vasken end normalt
  • Vandet stiger op af afløbet, når man tager bad, vasker tøj etc. 
  • Hvis toilettet er ved at stoppe, ses det typisk ved at vandet stiger opad, når man trækker ud, eller ved at vandstanden i toilettet står højere end normalt og kun langsomt synker igen

Alle ovennævnte forhold er tegn på en forstoppelse eller en begyndende forstoppelse.

Vi har stor erfaring i at afhjælpe ovennævnte problemer men vi kan også løse mange andre typer opgaver.

Dette kunne være:

  • Spuling af kloak / dræn 
  • Tømning af fedt-, benzin- og olieudskillere 
  • Tømning af trixtanke, septiktanke, opsamlingstanke 
  • Tømning af rendestensbrønde 
  • Spuling af faldstammer 
  • Spuling af toiletafløb 
  • Spuling af køkkenafløb
  • Spuling af gulvafløb

TV-inspektion sparer tid og penge

TV-inspektion af afløbsledninger er den bedste metode, når der skal spares både tid og penge. Bornholms Kloakservice/PLE er det naturlige valg, når det gælder:

 • Lokalisering af utætheder, brud og forstoppelser - samt årsagerne til disse
 • Kontrol og vurdering af afløbsledningers tilstand
 • Mangler på nye afløbsledninger
 • Ukendte fejl ved afløbsledninger i forbindelse med ejendomshandler
 • Dokumentation i forbindelse med forsikringsskader
 • Kortlægning af eksisterende ledningsnet 

Kloakrenovering

Bornholms Kloakservice (PLE) foretager de fleste former for kloakarbejder, vi udfører blandt andet:

 • Nye afløbsinstallationer og stikledninger
 • Renoveringsopgaver
 • Kloakering i landbruget
 • Nedsivningsanlæg samt andre renseanlæg
 • Strømpeforinger/punktrenoveringer 
 • Udskillere til opsamling af skadelige stoffer
 • Rådgivning og udarbejdelse af afløbsprojekter

 

Henvendelse til:

Kenny Mortensen kloakmester tlf. 2126 1753