Køkkengården, Klemensker - tilbygning

Bygherre: Køkkengården
Byggeperiode: Juni 2005 - september 200
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jan Jensen
Ingeniør: PL Entreprise A/S
Arkitekt: PL Entreprise A/S
Størrelse: Ca. 275 m2
Beskrivelse:

Entreprisen omfattede opførelse af en 275 m2 stor tilbygning til Køkkengården i Klemensker.
Tilbygningen blev opført i bærende træbaserede bagvægge, som skalmures til filtsning.
Tagkonstruktionen blev udført som 15 gr. bølgeeternittagplader. Bygningen blev udført med karnapper i forbindelse med indgangspartier.