JF Kontor og Dataservice - ombygning af eksisterende lokaler

Bygherre: JF Kontor og Dataservice
Byggeperiode: April 2005 - juni 2005
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Flemming Kristensen
Ingeniør: PL Entreprise A/S
Arkitekt: PL Entreprise A/S
Beskrivelse:

Entreprisen bestod i diverse ombygning af eksisterende lokaler, en mindre tilbygning samt facaderenovering.
Herunder blev der udført ca. 500 m2 asfaltering af vej/plads.