A. Espersen A/S, Ny forgang ved frysehus

Bygherre: A. Espersen A/S
Byggeperiode: Juli 2005 - oktober 2005
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: A/S Ajcon
Arkitekt: A/S Ajcon
Størrelse: Ca. 580 m2
Beskrivelse:

Entreprisen omfattede nedbrydning-, piloterings-, jord-, kloak-, belægnings-, beton-, betonelement- og tagdækningsentreprisen i forbindelse med opførelsen af en 580 m2 stor ny forgang ved et eksisterende frysehus på Rønne Havn.
Tilbygningen er piloteret med ca. 50 betonpæle med ovenliggende selvbærende terrændæk.
Bygningen er opført endvidere med bærende betonelementvægge og huldæk.
Tagdækningen er udført isoleret med tagdækning af Protan tagfolie.