Sandvig, Strandpromenaden - byfornyelse

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Byggeperiode: December 2011 - marts 2012
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Jens Koefoed
Arkitekt: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S
Kontraktsum: 4,3 mio.
Beskrivelse:

Entreprisen bestod i rydning af alle eksisterende beplantninger, bænke belægning m.m.

Udskiftning af eksisterende regnvandsledninger, nye dræn, etablering af nye planteområder og ny
asfaltbelægning på hele Strandpromenaden.

Endvidere blev der udført træstier i klitområder, 150 m buet træbænk, ca. 250 m2 promenadedæk incl. værn og
trapper. Samt et nyt omklædningsrum.

Herudover udføres ny belysning på hele arealet.