Anlægsarbejde

I vores anlægsafdeling har vi stor erfaring med at udfører de fleste typer af anlægsarbejder, hvoraf kan nævnes:

 • Veje -stier og pladser
 • Betonarbejde
 • Betonrenovering
 • Betonelementmontage
 • Jordarbejde
 • Kloak og ledningsarbejder
 • Nedrivning og rydning
 • Kystsikring
 • Klippesprængning
 • Havnebyggeri
 • Diamantboring og –skæring
 • Terrænarbejder herunder asfaltering, brolægning og alle former for flisearbejde